• Tanghaga sa Alibangbang [Talibon]

  Lahi sa Kabakaba ang Alibangbang. Unsa man ang Alibangbang? Usa ba kini siya ka animal? Usa ba kaha ni siya ka langgam? O insekto ba kaha. Gisusi sa mga tawong mahilig magdokidoki sa mga mananap ang maong binuhat ug nakita nga ang mga bahin sa iyang lawas nakita nga kauban ni siya sa matawag natog insekto sama sa buyog, alindanaw, timos, bunhok ug uban pa.

  Sama sa buyog kinaham nilang pagkaon ang dugos sa mga makabibihag nga mga bulak diha sa tanaman sa kinaiyahan. Apan ang Alibangbang adunay pinalahi nga misteryo nga dili mo masinati sa ubang insekto.

  Ang sugilanon una nakong nadunggan ni Kelly Racoma nag-edad ko'g kapin kung kulang (13)trese anyos. Ang iyang sugilanon naghubit sa kalambigitan niining maong mananap ug kamatayon. Si Kelly silingan namo sauna diin nag-asoy nga sa wala pa kuno patya ang iyang paryente didto sa Calangahan dihay misulod sa ilang balay nga Alibangbang nga itom. Pila ka gutlo lamang, nakadungog sila ug kabanha sa unahan ug mao na diay to ang kataposan sa iyang paryente nga nakaangkon sa makalilisang nga kamatayon.

  Sa ikaduhang higayon mismo ako nakasaksi ug nakapahinuklog sa makadiyot niining talikala sa Albangbang ug Kamatayon. Membro ako sa VMCI: Visayas Mission Confraternity Incorporated. Laktod pagkasulti usa ako ka misyonario kauban sa mga pare, mga madre, ug mga layko nga mga misyonario. Matag tuig ipahigayon namo ang kasaulogan sa pagkatukod sa maong hugpong sa mga misyonario. Diha sa kasaulogan, anaa ang kalingawang paugnat sa kusog. Anaa usab ang mga seminar ug mga pagpaambit sa mga nahimong dugokan o sinugdanan sa misyon. Pagkagabei, si Fr. Ned nga maoy pareng nagpasiugda sa malampusong hugpong sa mga misyonario namulong mahitungod sa kinabuhi sa misyon sukad sa sinugdan. Apan wala lamang damha may dako nga Alibangbang naglupadlupad sa iyang palibot. Unya iya kining abugon palayo. Inaghawid napod niya sa microphone mubalik dayon ang Alibangbang ug mutugdong sa iyang ulo ug ngadto na usab sa iyang abaga. Pagkataud-taud ayaw saypa, tunga tunga sa iyang pagpaambit mitawag kaniya ang iyang igsuon nga tua sa hospital kay buot niyang ipaabot ang mensahe nga ang ilang inahan namatay na pipila ka gutlo ang milabay. Nakahilak si Padre sa atubangan sa mga tawo human madungog ang balita. Nganong mura man gayud ug naay tilimad-on ang Alibangbang?

  Traynta kadto sa Septembre, 2011 dihang namatay akong amahan. Diha sa mga pangadye, ug usahay sa among tindahan adunay maglupadlupad nga Alibangbang. Nga mura bag lahi ra kaayo sa kasarangan nga wa kanang maong Alibangbang sa buhi pa ang akong amahan. Nganong diha sa presensya sa Alibangbang masinati man nato ang presensya sa atong minahal sa kinabuhi? Nga ang Alibangbang mura bag manghangyo sa atong atensyon nga anaa siya ug kauban siya nianang mga taknaa diha kanato. Tinuod kaha nga adunay naglimin nga misterio mahitungod sa Alibangbang ug kamatayon? Tugoti ako sa pagpaambit sa akong mga panglantaw mahitungod niini inagda sa mga namat-ang patuotuo ug makatarunganong pagpamensar.

  Patuo-tuo:
  Sa kadaghang mananap sa kalibutan nganong Alibangbang man?
  Dili ba kaha kay ang Alibangbang susamag sugilanon sa usa ka tawo human kini mamatay?
  Sa dili pa siya mahimong Alibangbang, susama siya sa usa ka batang nagkamang, nga mura ba og makapangutana siya sa iyang kaugalingon nga di ba kaha siya magkamang na lamang sa tibuok niyang kinabuhi. Ug unya maghimo siya sa iyang kaugalingong lubnganan. Ug didto maghuwat hangtud moabot ang takna sa iyang bag-ong kinabuhi nga dili na magkamang. Kinabuhi nga mahimayaong maglupadlupad tadlas sa kahanginan. Dili ba kaha nga kung mamatay ang tawo, ang Alibangbang maoy duolduol niyang kapamalihogan nga makahatag ug timaan ngadto sa mga minahal sa kinabuhi sa kalag sanglit dili lagyo ang ilang kahimtang. Dili ba kaha adunay kinaiya ang Alibangbang nga sibong kahunghongan sa kalag nga mipanaw?

  Makatarunganong Pagpamensar:
  Dili ba kaha nga adunay di kasarangang baho ang tagbalay sa namatyan ug mahimong mao kini nakapaagni sa Alibangbang sa pagpaduol?

  Misteryoso gayod kining mananapa samot na kay nahilambigit kini sa usa ka dakong tulokibong kahimtang sa tawo, ang kamatayon. Wala ba kaha ni siya maghambin ug tubag sa walay kataposang pangutana nga "Unsay Kahimtang Human sa Kamatayon?" Ikaw? unsa man sa imong pagtuo ang hinungdan nganong adunay Alibangbang kung adunay mupanaw sa atong panimalay? Basta ako, magpabilin unsa sa akong pagtoo nga adunay linahing pagkasuod ang kalag sa mipanaw ngadto sa Alibangbang.


  credits:
  1. Angel Therapy Coach
  2. Prnce Charming

1 comments:

 1. Anonymous says:

  That’s why it’s called superstition, because there are things that even natural science can hardly explain and we tend to seek answers in our beliefs.

  I’m sorry to hear about your father El. Even though it’s a great loss for you, but life doesn’t end in dying El, it had just started.

  ...over all, it's a nice scope!

Leave a Reply

SUBJECTS