• Mga Mata Nga Di Kasarangan [Talibon]

  Kung nakakita mo niadtong langyaw nga movie nga gititulohag Ghost makita nato ang pagpakigbisog sa kalag nga mapadangat ang iyang mensahe ngadto sa tawo nga wa pa makalatas sa palid sa kamatayon. Alang sa wa pa makakita ako kamong lakbitag hungit sa sugilanon aron makuha ninyo ang hulagway sa panghitabo.

  Nagsugod kadto sa pagkakaplag sa manag-uyab sa katigayonan kauban ang ilang lalaki nga higala. Gidakop sa kahangol sa bahandi ang ilang higala nga lalaki ug milunggob sa katigayonan pinaagi sa pagmugnag laraw aron mapatay ang bida nga lalaki. Tungod sa katigayonan nahimong kontrabida ang ilang higala. Nagmalamposon kini sa iyang laraw ug napatay ang atong bida. Buot na untang tagbuon sa kahayag ang atong bida apan nagdumili siya sa pagkuyog kay wala pa siya makadawat sa iyang nahiagoman. Ang kalag nagsuroy suroy bisag-asa ug magbantay matagkaron ug unya sa iyang hinigugma nga wa makadawat sa iyang kamatayon. Hangtud nga nakahinagbo siyag kalag nga adunay nahibaloang paagi unsaon pagpadangat sa mga mensahe ngadto sa mga buhi. Una mao ang pagbaton ug igo’ng kahait sa kasuko aron makadapat sa mga butang. Ang panan-aw sa mga tawo’ng buhi makakita sa mga butang nga daw manglupad. Ikaduha mao ang pagtutok sa mga mata sa iring. Ang iring nga matutokan muiktin sa kahadlok. Ang tawo nga makakita niini matinga unsay hinungdan nga ingato man kapintas ang nahiagumang kahadlok sa iring. Ikatulo mao ang pagdangop sa espiritista.

  Mahimong isalikway mo ang salida sanglit nahisupak kini sa atong gituohan labi na nga ania na kita karon sa panahon sa siyensya. Mahimong magbiaybiay ka niini apan matngoni nga aduna kini gipadayag nga mensahe. Apan baya, sa mga mata sa uban labi na sa naka ekspiryensya niini?, aduna kini kamatuoran. Sila ang nakabaton ug mga mata nga di kasarangan.

  Bata pa lang ko nakadungog sa estorya nga ang mga iring makakita sa kalag sa namatay. Ang mga iro usab adunay susamang abilidad. Usahay bitaw, may mga bayhon kining mga mananapa nga di kasarangan ug makita ni nimo silang magsalimoang ug sama niini, iabot ikaw sa pagpanglimbawot sa balhibo.

  Niadtong niaging adlaw, Disyembre 25, 2011 niduwaw akong inahan ug maguwang dala iyang mga anak sa lubong sa among amahan. Ang kinamanghoran nakong pag-umangkon nga nagpangidaron ug usa katuig ug tunga naghatag kanamog katingala. Naandan niyang tawag sa iyang apohan “Papa” sa buhi pa kini. Kalit lang natingala kami tungod kay ang gamay’ng bata nagpangamay ug nakig-estorya sa hangin ug miingon “Papa, papa”, ug unya mukatawa. Nagpangamay nga mura siyag magpakugos sa iyang Lolo. Mingisi ug mikatawa ang bata nga daw gihadla sa iyang apohan.

  Bahala nag unsay imong interpretasyon kung ngano ang bata mukatawa ug magpangamay sa hangin ug muingog “Papa”, basta kay magpabilin ako sa akong gituohan. Ug ngano man nga ang mga binuhat nga wala pa makaabot sa hingkod nga salabutan sagad mao may mahimong dangpanan sa kalag aron mapadangat ang ilang mensahe? Sagad sa mga nilalang nga walay igong panabot sa mga butang mahitungod sa kamatayon mao may ilang duolon. Unsa man gani ang misteryo nga naglimin niining pinalahi nga kahimtang, wala akoy tubag, apan nakaseguro ako nga sila, nakahupot ug mga mata nga dili kasarangan.

  Funny Animals

0 comments:

Leave a Reply

SUBJECTS