• Nag-uwan ug Ice [Sagbayan]

    Ikaduhang ang-ang ako niadto sa hayskul dihang nag-uwan og ice sa Poblacion, Sagbayan. Kusog ang uwan ug naandan namong mga kabataan nga maligo sa uwan. Didto namo matagamtami nga sa pikas bahin dunay uwan apan sa pikas wala. Ang among buhaton sa among duwa-duwa mao nga mupa-uwan sa pikas unya mulokso sa pikas aron dili nausab mauwanan.

    Dihay higayon nga si Adong [among silingan] niadto sa among balay ug niingon siya nga [Wel, didto sa basketan nya... gauwan ug ice...]. Wa ko mutoo pero pagkataud-taod nag sugod na ang kabanha sa mga atop nga murag gibuboan ang maong lungsod og binakid nga jolen. Ug tuod man among gisusi sa gawas ug didto may mga ice nga mura kadak-ag batones nga nang untol sa kalsada.

    Walay maalam nga makasulti kung naunsa ang langit naidtong hitaboa gawas na lamang sa mga pangagpas nga matud pa sa akong maguwang babaye, artificial ang maong ice diin mugna sa tawo o grupo sa mga manggialamon o scientists. Ug sa dihang nag-uwan didto sa bilyaran may usa ka tiguwang nga namulong, niabot na gayod... ang takna...

    Ambot wa pod nako mahibal-i kung unsang taknaa ang niabot. Apan segurado gayod ako nga takna kadto sa pag-uwan og ice.

    *Ang maong hulagway dili maoy tinuod nga gidak-on sa dihang nahitabo ang pag-uwan og ice sa Sagbayan kaniadto. Kinuha lamang kini sa Internet arun kahatagag hulagway ang panghitabo.

0 comments:

Leave a Reply

SUBJECTS