• Ang Eskalipse ug Ang Bakunawa [Sagbayan]

    PhotobucketKarong gabhiona: Hunio 26, 2010 kung nihangad ka man sa langit makita nimo ang buwan inanay'ng tabuanan sa kangitngit. Gitawag kini sa katigulanga'g Eskalipse [Eclipse sa Inglis].

    Una nakong nasaksihan ang eskalipse diha sa dabong pa kaayo ang akong panuigon mga tulo o upat ka tuig kapin kun kulang. Pagkalingin sa buwan niadtong taknaa nga inanay'ng gipapas sa kagabhion. Sanglit wala pay elektrisidad ang among barrio [Kabasacan sakop sa lungsod sa Sagbayan] naghimo ang akong amahan ug sulo ug niuban ngadto sa mga silingan sa ilang pagdukdok ug kaldero, kuratong, ug uban pang mga mabanhang mga butang. Dungan sa pagsabasaba isinggit sa makusog nga tingog ang "Bakunawa! iuli among buwan!"

    Ang panghitabo matud pa sa asoy sa mga katigulangan nga ang buwan gikaon sa hilabihan ka dakong Bakunawa.

    May Eskalipse usab nga nahitabo sa buntag. Ang pauso sa akong iyaan mao nga magbutang og usa ka plangganang tubig ug adto niya tan-awon ang nagkahilis nga adlaw. Ug pagkataud-taud nitabon gilayon ang kangitngit sa udtong tutok. Nalisang ang mulopyo sa among baranggay. Matud pa sa akong iyaan nga dili tan-awon kay kini makabuta. Apan paglabay sa pipila ka gutlo nibanos dayon pag-uli ang naandang kahayag.

    Pagdas-og sa panahon ug alang kanimo tungod sa mga kahimanan dili ug dili na gayod mutoo pa sa Bakunawa nga maoy hinungdan Eskalipse.

0 comments:

Leave a Reply

SUBJECTS