• Pagmahay

    Dear friend,
    Ikaw ray bugtong itik nga nagkaang-kaang sa halapad nga basakan ning akong dughan. Buot bukikion ug bulikaton ang sakit kong kagahapon, apan lab, nganong imong gipugos pagtuli ang pisot kong pagbati? Ug ambi nalang nang yabe sa inyong kasilyasm kay didto nako idagayday ang nagkaigit-igit kong pagmahay!

    Ni: Efren Suarez
    Taga: Salvador, S. Bullones, Bohol
    Gikan sa BBDN

0 comments:

Leave a Reply

SUBJECTS